Geschiedenis

In 1936, middenin de crisisjaren, startte Steven van den Berg (roepnaam Stef) op 24-jarige leeftijd zijn eigen aannemersbedrijf. Hij vestigde zijn bedrijf in Buren aan de Buitenbuurt 5 (toen Kuiperstraatje genaamd) in het door hemzelf gebouwde woon/bedrijfspand. In de loop der jaren werd het bedrijf zodanig uitgebreid, dat de oude locatie in 2006 ingeruild werd voor een nieuwbouwpand op het industrieterrein t’hulster in Buren.

Steven van den Berg

Dirk van den Berg

Stef van den Berg bouwde in 1936 naast zijn eigen woning nog twee woningen aan de Buitenbuurt. In de oorlogsjaren trad Dick van den Berg (de broer van Stef) toe tot het aannemersbedrijf, waardoor het een echt familiebedrijf werd. Veel na-oorlogse nieuwbouwwoningen in zowel de sociale als de vrije sector in Buren en omgeving, zijn gebouwd door Stef en Dick van den Berg. Enkele voorbeelden uit die tijd zijn: de notariswoning in Buren (1954); 6 gemeentewoningen in Tricht (1953); 7 gemeentewoningen in Beusichem (1955); 6 gemeentewoningen in Buren (1954); de dokterswoning in Buren (1956) en het politiebureau in Buren (1958). Ook de kleuterschool in Buren werd door de gebroeders Van den Berg gebouwd (1959).

Notariswoning

Tricht

Beusichem

Buren

Dokterswoning

Politiebureau

Kleuterschool

Na het afronden van hun ambachtsschool kwamen Henk en Goos, de zonen van Stef, erbij in het aannemersbedrijf. Daarnaast volgden Henk en Goos in de avonduren een opleiding tot aannemer welke zij met succes afrondde.
In de jaren na 1960 bouwden Stef & Co. naast woningen ook diverse boerderijen, o.a. in Echteld. Tevens werd door hen in 1962 de directeurswoning gebouwd van de directeur van het Weeshuis in Buren. Zo werden tot ongeveer 1970 vele woningen, bedrijfspanden en winkelpanden gebouwd en verbouwd door Aannemersbedrijf Van den Berg. Het grootste gedeelte van alle kozijnen, ramen, deuren en trappen die nodig waren voor deze projecten, werden in de eigen timmerwerkplaats vervaardigd.

Drukkerij Thijsen

Raam

Woning

In de jaren na 1970 werden veel projecten uitgevoerd op het gebied van het restaureren en onderhouden van monumentale panden. Zo werd in 1974 het begijnenpoortje (aan het einde van de Weeshuisstraat) gemaakt. Daarnaast heeft Aannemersbedrijf Van den Berg in de loop der jaren vele restauratie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan onder andere het voormalige weeshuis te Buren (nu in gebruik als marechausseemuseum), de Lambertuskerk in Buren en het kasteel in Ophemert.

Begeinenpoortje

Weeshuis

Lambertuskerk

Kasteel Ophemert

In 1975 kreeg het bedrijf zijn huidige naam: Aannemersbedrijf van den Berg Buren B.V., met als directeuren Stef, Dick, Henk en Goos van den Berg. In 1987 trad Dick uit de directie om van zijn pensioen te gaan genieten. Sinds het overlijden van oprichter Stef in 1989, bestaat de directie uit Henk en Goos van den Berg. Henk is in 1995 met pensioen gegaan en uitgetreden.
In 1989 is Steven van den Berg, de oudste zoon van Goos, parttime in dienst gekomen om de administratieve taken op zich te nemen die in de voorliggende periode door Dick werden uitgevoerd. Steven is inmiddels verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de onderneming.
Na het behalen van zijn LTS-diploma in 1993 is Albert van den Berg, de andere zoon van Goos, in dienst gekomen als timmerman. Albert is na het behalen van zijn aannemersdiploma algemeen directeur geworden en heeft inmiddels de dagelijkse leiding.
Ondanks dat hij inmiddels zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt verricht Goos nog steeds enkele hand- en spandiensten en wordt hij regelmatig om advies gevraagd.

In 2006 hebben wij ons nieuwe bedrijfspand betrokken waarin wij tevens onze machinale timmerwerkplaats hebben ingericht. Met onze moderne houtbewerkingsmachines kunnen vele (ambachtelijke) timmerwerken uitgevoerd worden. Eén voorbeeld hiervan is het maken van de luidas in de kerk te Beusichem en het maken van een nieuwe affuit van het kanon in Buren.

Door deze jarenlange geschiedenis is Aannemersbedrijf Van den Berg uitgegroeid tot een allround familiebedrijf dat vanaf 1936 vakmanschap en kwaliteit koppelt aan moderne werkmethodieken.

Steenlegging

Affuit Kanon

Badkamer

Zo verzorgen wij de aanbouw of verbouw van uw woning of bedrijfspand, plaatsen uw dakkapel, verbouwen uw keuken en/of vernieuwen uw badkamer.

Dakkapel

Verbouwingen

Ook uitgebreidere verbouwingen die constructieve aanpassingen vergen nemen wij graag voor onze rekening.

Overkapping

Aannemersbedrijf Van den Berg is een begrip als het gaat om monumentenonderhoud. Vrijwel alle historische panden binnen de stadswallen van Buren zijn ooit gerestaureerd en/of onderhouden door ons bedrijf, waardoor een schat aan kennis en ervaring over monumentale panden is opgebouwd.